Veel rug- nek en hoofdpijnklachten vinden hun ontstaan in een bekkenscheefstand, die op zijn beurt weer ontstaan kan zijn door een beenlengteverschil. Ook heupslijtage kan hier een direct gevolg van zijn.
Doordat veel behandelaars geen aandacht schenken aan een beenlengteverschil blijven veel klachten onnodig bestaan.
Deze website tracht duidelijkheid te verschaffen over het ontstaan en de mogelijke gevolgen van een beenlengteverschil.

Podoposturaal therapeuten maken vaak gebruik van ander inzichten en therapievormen om hun behandelingen te complementeren.
In 'Voor u gelezen staat nu het 'Persoonlijk Profiel'en de zienswijze van Mevr. M.E.J.J. van Helvoirt-Mevissen - Natuurgeneeskundig Therapeut.

De (be)zoeker van deze website die zichzelf meent te herkennen in de afbeeldingen en de beschrijvingen, en behoefte heeft aan een behandelaar/therapeut vindt hier ook:

  • Een "Landelijk Therapeuten Register" dat een overzicht bevat van meer dan 170 gespecialiseerde behandelaars, die de gevolgen van beenlengteverschil onderkennen, en doelgericht behandelen.

Deze website is een initiatief van het 'C.I.R.P.'- Centrum voor Informatie en Registratie Podo-beroepen.
Tevens ontwikkelaar van de website www.podomedic.nl voor ondermeer informatie over de diabetische- en reumatische voet. Kennisaanbieder van 'ProCert'.